Mitä #Uuttakoulua?

#Uuttakoulua-hanke on osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.

#Uuttakoulua-hankkeessa on mukana 16 Uudenmaan kuntaa: Hanko, Raasepori, Lohja, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Karkkila, Vihti, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Sipoo, Kerava ja Tuusula. Hankkeen alueen kunnille on tyypillistä monimuotoinen muutoksessa oleva toimintaympäristö suurista tuhannen oppilaan kouluista pieniin kyläkouluihin. Alue on tärkeä pääkaupunkiseutua ympäröivä työssäkäyntialue, joka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden hyvään kasvu- ja elinympäristöön. Alueelle on ominaista kaksikielisyys.

Erityisinä tavoitteina #Uuttakoulua-hankkeessa ovat kouluyhteisöjen ja oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen ja tasa-arvoisen peruskoulun edellytysten vahvistaminen. Toimintaympäristöjen muutokseen sekä oppimisen ja opetuksen haasteisiin vastataan systeemisen kehittämisen kautta. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan johtamisen, positiivisen pedagogiikan, palvelumuotoilun ja monialaisen yhteistyön näkökulmista.

Lukuvuonna 2019-2020 #Uuttakoulua-hankkeessa järjestettiin kaksi isoa kasvatusalan tilaisuuta ja toteutettiin neljän prosessikoulutuksen tuella yhteensä yli 60 kehitystehtävää tai toimintakulttuurin muutosta. Kehitystehtävät liittyivät johtamiseen, palvelumalleihin, visioon ja toimintakulttuurin rakenteisiin, vuorovaikutukseen ja demokratiaan sekä pedagogisiin käytänteisiin. Hankkeen kehitystyö jatkuu kunnissa syksyllä 2020.

Hankekokonaisuudesta vastaa Tuusulan kunta, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston, Suomen Vanhempainliiton, Dialogiakatemian/ Synesiksen ja Positive Learning:n kanssa. Hanke alkoi 1.4.2019 ja se päättyy 31.1.2021.