Mitä #Uuttakoulua?

#Uuttakoulua-hanke oli osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena oli edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.

#Uuttakoulua-hankkeessa oli mukana 16 Uudenmaan kuntaa: Hanko, Raasepori, Lohja, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Karkkila, Vihti, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Sipoo, Kerava ja Tuusula. Hankkeen alueen kunnille oli tyypillistä monimuotoinen muutoksessa oleva toimintaympäristö suurista tuhannen oppilaan kouluista pieniin kyläkouluihin. Alue on tärkeä pääkaupunkiseutua ympäröivä työssäkäyntialue, joka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden hyvään kasvu- ja elinympäristöön. Alueelle on ominaista kaksikielisyys.

Erityisinä tavoitteina #Uuttakoulua-hankkeessa olivat kouluyhteisöjen ja oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen ja tasa-arvoisen peruskoulun edellytysten vahvistaminen. Toimintaympäristöjen muutokseen sekä oppimisen ja opetuksen haasteisiin vastattiin systeemisen kehittämisen kautta. Toimintakulttuurin muutosta tuettiin johtamisen, positiivisen pedagogiikan, palvelumuotoilun ja monialaisen yhteistyön näkökulmista.

Hankeaikana 2019-2021 #Uuttakoulua-hankkeessa järjestettiin neljä isoa kasvatusalan tilaisuuta ja toteutettiin neljän prosessikoulutuksen tuella yhteensä yli 60 kehitystehtävää tai toimintakulttuurin muutosta. Kehitystehtävät liittyivät johtamiseen, palvelumalleihin, visioon ja toimintakulttuurin rakenteisiin, vuorovaikutukseen ja demokratiaan sekä pedagogisiin käytänteisiin. 

Hankekokonaisuudesta vastasi Tuusulan kunta, ja se toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston, Suomen Vanhempainliiton, Dialogiakatemian/ Synesiksen ja Positive Learning:n kanssa. Hanke alkoi 1.4.2019 ja se päättyi 31.1.2021.