Oppimista ja hyvinvointia vahvistava toimintakulttuuri

Oppimisen ja hyvinvointia vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen on koulun jokapäiväistä arkea uudistavaa toimintaa. Toisaalta se on myös oppimisyhteisön ja -ympäristön tietoista ja tavoitteellista kehittämistä.

#Uuttakoulua-hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoiluun perustuvaa kehittämistä. Työskentely noudattelee muotoilulähtöistä toimintatapaa alkaen suunnittelukontekstin ja käyttäjien tarpeiden tutkimisesta kehittämiskysymyksen kiteyttämiseen, ratkaisujen ideointiin, kokeilemiseen ja kokemusten reflektointiin. Muotoilutyöskentely ja yhteissuunnittelu vahvistavat uudistumisvalmiuksia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä.

#Uuttakoulua -hankkeessa palvelumuotoilua on käytetty kolmessa kehittämisohjelmassa. Kaikkien yhteinen koulu -Muotoillaan yhdessä vanhempien kanssa, Oppimisen ja arjen toimintakulttuuri sekä Hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 

 Copy of Muotoillaan vanhempainilta