Vahvuuksiin perustuva oppiminen

Vahvuuksiin perustuva oppiminen on positiivisen kasvatuksen keskeinen käsite, jolla tarkoitetaan tietoista keskittymistä oppijan taitoihin. Olemassa olevien osaamisten ja luonteenvahvuuksien nostaminen uuden oppimisen ponnahduslaudaksi on yhteydessä opiskeluun sitoutumiseen, kouluhyvinvointiin ja yleiseen onnellisuuteen (Vuorinen, Hietajärvi & Uusitalo, 2019). Lähtökohtana on tunnistaa konkreettisesti jokaisen osaaminen ja rakentaa uuden oppiminen sen varaan.  Vahvuuksiin perustuvassa oppimisessa oppijaa autetaan vaikeuksien voittamisessa kasvattamalla oppijan luottamusta omiin kykyihinsä. Tähän tarvitaan usein erityisesti sinnikkyyden, sosiaalisten ja itsesäätelytaitojen ja muiden luonnetaitojen opetusta.

Positiivinen CV(PCV)  -menetelmän avulla koko kouluyhteisö oppii huomaamaan hyvää ja tekemään oppijan vahvuuksia näkyväksi. PCV ei ole sidottu mihinkään tiettyyn vuosiluokkaan tai oppiaineeseen vaan kyseessä on ennemminkin helposti omaksuttava pedagoginen filosofia. Positiivinen CV on tuottanut kirjoja, kortteja ja monimediallisia harjoituksia, jotka ovat tutkittuja ja satojen suomalaisten opettajien ja varhaiskasvattajien käyttämiä. 

Lisää Positiivisesta CV:stä: https://positiivinencv.fi

Esittelyvideo:https://www.youtube.com/watch?v=QHnyDtlWks8&t=2s