Positiivinen vuorovaikutus

Vuorovaikutusta ja toimintakulttuuria kehitettiin #Uuttakoulua-hankkeessa positiivisen kasvatuksen näkökulmasta. Myönteinen suhtautuminen, kannustaminen, kehuminen ja hyvän huomaaminen luovat hyvinvoivan ja turvallisen ympäristön, jossa jokainen saa oppia, kasvaa ja kehittyä. Vastuu ilmapiiristä on jokaisella.

Vahvuuksiin perustuva oppiminen on positiivisen kasvatuksen keskeinen käsite, jolla tarkoitetaan tietoista keskittymistä oppijan taitoihin. Olemassa olevien osaamisten ja luonteenvahvuuksien nostaminen uuden oppimisen ponnahduslaudaksi on yhteydessä opiskeluun sitoutumiseen, kouluhyvinvointiin ja yleiseen onnellisuuteen (Vuorinen, Hietajärvi & Uusitalo, 2019). Lähtökohtana on tunnistaa konkreettisesti jokaisen osaaminen ja rakentaa uuden oppiminen sen varaan.  Vahvuuksiin perustuvassa oppimisessa oppijaa autetaan vaikeuksien voittamisessa kasvattamalla oppijan luottamusta omiin kykyihinsä. Tähän tarvitaan usein erityisesti sinnikkyyden, sosiaalisten ja itsesäätelytaitojen ja muiden luonnetaitojen opetusta.

#Uuttakoulua hankkeen prosessikoulutuksessa opettajat ja kouluyhteisöt saivat tukea ja ohjausta muun muassa positiiviseen kasvatusasenteeseen, vahvuuksien tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja opettamiseen sekä Positiivisen CV:n tekemiseen ja käyttämiseen.

Lisää Positiivisesta CV:stä: https://positiivinencv.fi ja vahvuusperusteisesta opetuksesta positive.fi

Esittelyvideo:https://www.youtube.com/watch?v=QHnyDtlWks8&t=2s