Systeeminen kehittäminen

Toimintakulttuurin muutos edellyttää yhdessä jaettua tilannekuvaa ja systeemistä muutoksen johtamista.

Onnistunut muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa koulun arjessa. Ymmärrys muodostetaan yhdessä niiden ihmisten (oppilaat, henkilöstö, huoltajat, yhteistyökumppanit) kanssa, joiden toimintaa ja elämää ollaan muuttamassa. Muutos toteutetaan arjessa tapahtuvilla kokeiluilla, joita peilataan yhdessä muodostettuun tilannekuvaan. Näin toimimalla synnytetään aidosti merkittäviä vaikutuksia, joilla tähdätään tasa-arvoiseen peruskouluun sekä laajemmin inhimilliseen ja ekologisesti kestävään elämään.

Systeemisessä kehityksessä lisätään ymmärrystä toimintakulttuurin muutoksesta yhdessä, hahmotetaan oma kehittämistyö ja sen vaikutukset systeemisen kartan avulla, muotoillaan oma kehittämistyö arjessa tapahtuviksi kokeiluiksi sekä opitaan omista ja muiden toteuttamista kokeiluista.

#Uuttakoulua -hankkeessa systeemisestä kehityksestä vastaa DialogiAkatemian ja Synesis Oy:n asiantuntijat.

Lisätietoa: www.dialogiakatemia.fi  ja www.synesis.fi