Muotoillaan vanhempien kanssa yhteistä koulua

09.07.2019

Elokuussa koulujen vielä käynnistellessä toimintaansa, #Uuttakoulua -hankkeessa toteutetaan palvelumuotoiluprojekti Uudellamaalla asuvien vanhempien ja Vanhempainliiton kanssa. Vanhemmilla on paljon osaamista elämän eri osa-alueilta, ja yhteistyökumppanuus vanhempien kanssa voi muodostaa merkittävän voimavaran koulun kehittämiseksi.  

Palvelumuotoiluprojektissa vanhempia haastatellaan perheiden arkeen ja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvistä kokemuksista, toiveista ja kehittämistarpeista. Osana projektia järjestetään muotoilutyöpaja, jossa osallistujien kanssa ideoidaan ratkaisuja vanhempien tärkeinä kokemiin aiheisiin. Sekä haastatteluiden tulokset että ratkaisuehdotukset jaetaan hankkeeseen osallistuville kouluille ja kunnille hyödynnettäviksi osana koulu- ja kuntakohtaista kehittämistyötä. Tulokset ovat myös vanhempainyhdistysten käytössä. 

66302644_2392710987721129_7145522345732472832_n

Takaisin