Hyvinvointia luonteenvahvuuksista

03.07.2019

Luonteenvahvuudet perustuvat positiiviseen psykologiaan, jossa tavoitellaan ja keskitytään myönteisiin asioihin. Mieli herkistetään sille, missä olemme hyviä. Tämä mahdollistaa kehityksen ja kukoistuksen omana itsenämme.

Yhdysvaltalainen professori Martin Seligman työtovereineen etsi maailman uskonnoista universaaleja hyveitä, arvoja, jotka ovat tärkeitä kaikkialla. Näistä luotiin Values in Action, VIA-luokittelu. Hyveitä on kuusi: viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys. Hyveitä ilmentävät Petersonin ja Seligmanin mukaan 24 luonteenvahvuutta. Suomalaisena lisänä esimerkiksi Huomaa hyvä –materiaaleissa on myötätunto ja sisukkuus.

Luonteenvahvuuksien tunnistaminen lisää myönteistä minäkuvaa sekä antaa väylän onnistumisen kokemuksille ja itseluottamuksen kehittämiselle. Luonteenvahvuuksien kautta päästään huomioimaan yksilöiden erikoislaatuisuus sekä antamaan myönteisiä ratkaisuja ja toimintamalleja kielteisten sijaan.

Hyvinvointiin kuuluu myönteisiä tunteita, merkityksellisiä ja myönteisiä ihmissuhteita sekä itsensä hyväksyminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen. Luonteenvahvuudet voivat toimia työkaluna näiden kehittämisessä ja näin ollen edistää niin yksilöllistä kuin yhteisöllistäkin hyvinvointia.

Luonteenvahvuuksien kolme voimavahvuutta: sinnikkyys, itsesäätely ja myötätunto mahdollistavat oppimisen, henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen sekä muiden vahvuuksien hyödyntämisen. Yksilöllisten ydinvahvuuksien käyttäminen antaa energiaa, ovat helppoja käyttää ja tulevat esiin monenlaisissa eri tilanteissa. Ydinvahvuudet ovat kuin silmälasit, joiden läpi katsomme maailmaa ja tuovat parhaat puolemme esiin. Kasvuvahvuudet puolestaan mahdollistavat epämukavuusalueille siirtymisen kautta uusia kokemuksia, vaikka joudummekin ponnistelemaan.

variskuva vihreä pieni

Tavoitteina luonteenvahvuuksien kanssa työskentelemisessä ovat myönteiset tunteet, kasvun asenne sekä toipumiskyky eli resilienssi. Toipumiskyky auttaa toipumaan vastoinkäymisistä ja stressistä sekä huolehtimaan itsestä ja muista vaikeina aikoina.

Keskittymällä heikkouksien kehittämiseen, meistä voi tulla korkeintaan keskinkertaisia; vahvuuksiin panostamalla suorastaan loistavia!

 

#Uuttakoulua-hankkeessa Vahvuuksiin perustuvaan oppimiseen pääsee perehtymään Uudeltamaalta 16 koulua ja lähes 50 opettajaa Positiivisen CV:n ohjauksessa.

 

 

Heidi Zopf
Projektikoordinaattori
#Uuttakoulua-hanke
etunimi.sukunimi@tuusula.fi
040-314 3425

 

uuttakoulua-logo_punainen_100px (kopio)

Takaisin