Vanhempainyhdistyksen toimintaan osallistuminen lisää yhteisöllisyyttä

19.07.2019

Milla-Miia on hyvinkääläinen kolmen lapsen äiti. Perheen 9- ja 11-vuotiaat lapset ovat jo kokeneita koululaisia. Nuorin lapsi on vielä hetken äidin kanssa kotona. Tapasin Milla-Miia Luosujärven kesäisen kahvin äärellä.  

Milla-Miia kertoo olleensa aktiivisesti mukana vanhempainyhdistyksen toiminnassa jo lasten päiväkotiaikana. Hän on ollut päiväkotiyhdistyksen puheenjohtaja, ja on tiiviisti vanhempainyhdistyksen toiminnassa nytkin. Hän on tällä hetkellä koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja ja koulun opiskeluhuoltoryhmän jäsen. 

Kysyn, mikä sai Milla-Miian lähtemään mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Hän kertoo alun perin halunneensa tutustua alueen vanhempiin ja lapsiin ja ajatelleensa, että osallistuminen kantaa ehkä pitemmällekin kun tuntee oman asuinalueen ihmisiä. 

Milla-Miian koulussa luokat ovat innokkaita keräämään varoja luokkien retkikassaan. Vanhempainyhdistys järjestää luokkien vanhempien kanssa myyjäistapahtuman ja mukaan on pyydetty alueen urheiluseura ja asukasyhdistys. Tätä kautta tapahtuma on saanut alueella enemmän näkyvyyttä. Milla-Miia sanoo, että vaikka voisi ajatella, että ne ovat vain myyjäiset, tapahtuma on vanhempainyhdistyksen tarjoama tärkeä toiminnallinen alusta ryhmien toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi.

Hyvinkään kaupunki on kysynyt vanhemmilta palautetta erilaisista asioista ja vanhemmille on järjestetty osallistava tapahtuma mm. kotiintuloajoista keskustelemiseksi. Milla-Miia toteaa, että jotta yhteinen vastuu lapsista ja nuorista toteutuisi, kehittämisen tulisi tapahtua myös naapurustotasolla. Hänellä on hyviä kokemuksia vanhempien keskinäisestä tuesta arkisissa asioissa. Vanhemmat ovat sopineet yhteisistä toimintaperiaatteista ja lapset tuntevat toistensa vanhempia nimeltä. Joskus joku vanhempi on ottanut useamman lapsen mukaan kirjastoreissulle. Kun lapsilla on tullut eripuraa, vanhempien kanssa on pystytty hoitamaan tilanteita rakentavasti.

Keskustelemme siitä, millainen vuorovaikutus opettajan kanssa tuntuu hyvältä oman lapsen asioissa. Milla-Miia kertoo, että tuntuu mukavalta, kun opettaja viestittää säännöllisesti siitä, miten koulussa on mennyt ja millaisia asioita on tulossa. Yhteyttä pitävään opettajaan on helpompaa itsekin ottaa yhteyttä. 

Keskustellessamme vanhempainilloista Milla-Miia sanoo, että ne ovat erittäin tärkeitä foorumeja, sillä jos niitä ei olisi, vanhemmilla ei olisi mitään foorumeita heille tärkeistä asioista keskustelemiseksi. Vaikka Milla-Miia on itsekin opetusalan ammattilainen, hänestä on ollut mukavaa vanhempainillassa esimerkiksi se, että opettaja on kertonut uudenlaisista tavoista oppia eri sisältöjä. Hänen mukaansa vanhempainiltojen sisältöjä ja työtapoja voisi kuitenkin kehittää, ja vanhemmat voisi jopa ottaa mukaan suunnittelemaan vanhempainiltojen uusia muotoja. 

Juttelemme osallisuuden ja monikulttuurisen koulun kehittämisestä. Milla-Miia kertoo kokevansa, että monissa kulttuureissa arvostetaan koulua, ja tiedostuessaan tästä asemasta koululla olisi mahdollisuus toimia naapurustossa tärkeänä vaikuttajanakin. Milla-Miian mielestä vanhempien osallisuus alkaa usein pienemmästä yksiköstä, kuten oman lapsen ryhmän vanhemmista. Hänen mielestään vanhempainyhdistyksen toimintaan on helppo tulla mukaan, koska toiminta ei perustu ainoastaan kielitaitoon, vaan osallistuminen yhteiseen tekemiseen on jo itsessään arvokasta. Milla-Miian lasten vanhempainryhmissä on keskusteltu toimintaan osallistumisen periaatteista. Yhdessä keskustellen on sovittu, että jokainen osallistuu mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa mukaan. On ollut tärkeää luoda hyväksyvät ja eettiset yhteisen toiminnan periaatteet.

Kysyn, mitä Milla-Miia arvostaa Uudellamaalla lasten elinympäristönä, ja mikä tuottaa arjessa hankaluuksia. Milla-Miia arvostaa sitä, että arjen asiat ovat lähellä ja elinympäristö on turvallinen. Hänen mukaansa lapsille on tarjolla riittävästi erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Yllättäen harrastukset tuottavat kuitenkin vanhemmille päänvaivaa kuljettamisen ja aikataulujen organisoinnin vuoksi. Monilla vanhemmilla on pitkät työpäivät, ja pienten koululaisten kuljettaminen harrastuksiin on haasteellista. Keskustelemme siitä, olisiko joitain harrastusmahdollisuuksia mahdollista järjestää enemmän eri kaupunginosissa.

Tulevaisuudessa Milla-Miia aikoo edelleen osallistua vanhempainyhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Nyt kuitenkin kesäpaikka saaristossa kutsuu.

 

Kirjoittaja

Minna Lumme

 

 

MM FB

Takaisin