Oppimisen ja arjen toimintakulttuurin muotoilu

24.07.2019

Osallistuminen erilaisiin muotoilu- ja suunnitteluprojekteihin on lisännyt opettajien ja muiden ammattilaisten kiinnostusta oppimisen, oppimisympäristöjen ja uusien toimintatapojen yhteissuunnittelua kohtaan. Osallistuvassa käyttäjälähtöisessä suunnittelussa keskeistä on asioiden ja ilmiöiden tarkasteleminen käyttäjistä ja heidän tarpeistaan käsin. Sillä tavoin huolehditaan ratkaisujen merkityksellisyydestä loppukäyttäjien kannalta. Oppimisen ja arjen toimintakulttuurin kehittäminen on toisaalta jokapäiväistä toimintaa, ja toisaalta oppimisyhteisön ja -ympäristön tietoista ja tavoitteellista kehittämistä. Osallistuminen muotoilutyöskentelyyn vahvistaa osallistujien uudistumisvalmiuksia, ja yhteissuunnittelua pidetään ammatillisen osaamisen kehittämisen keinona. 

#Uuttakoulua -hankkeessa toteutetaan kolme palvelumuotoiluun perustuvaa muotoiluohjelmaa, joissa yli 40 tiimiä muotoilee oppimiseen, koulun toimintakulttuuriin ja siirtymiin liittyviä käytäntöjä. Ohjelman aloittaa Vanhempainliiton kanssa toteutettava palvelumuotoiluprojekti, jossa kartoitetaan vanhempien kokemia yhteistyöhön ja arkeen liittyviä kehittämistarpeita. Lokakuussa aloitetaan ohjelma oppimisen ja arjen toimintakulttuurin kehittämiseksi. Opettajien, suunnittelijoiden ja monialaisten tiimien kanssa toteutetaan ohjelma, jossa osallistujat kehittävät oppimiseen, lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä siirtymiin liittyviä käytäntöjä. 

Työskentelykokonaisuus muodostuu työpajoista ja kehittämistehtävistä. Työskentely noudattelee muotoilulähtöistä toimintatapaa alkaen suunnittelukontekstin ja käyttäjien tarpeiden tutkimisesta kehittämiskysymyksen kiteyttämiseen, ratkaisujen ideointiin, kokeilemiseen ja kokemusten reflektointiin. Osallistujien kanssa käsitellään kansainvälisen tutkimuksen pohjalta sosiaaliseen muotoiluun ja koulujen osallistavaan yhteissuunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Tiimien toteuttamat kehittämistehtävät esitellään keväällä 2020.

 

Lisätietoja muotoiluohjelmasta

 

Minna Lumme

Projektipäällikkö

040 314 3424

Etunimi.sukunimi@tuusula.fi

 

 

Copy of Muotoillaan vanhempainilta 

Takaisin