Muotoillaan vanhempien kanssa yhteistä koulua: "Toivon, että koulupolku voisi olla monelle nuorelle ihana ja merkityksellinen."

16.08.2019

Eeva-Mari on ollut aktiivinen vanhempainyhdistyksessä 3 lapsensa kouluajan ja nyt rooli jatkuu lapsenlapsen kautta.

Eeva-Mari haluaa osallistua lasten ja lastenlasten koulunkäyntiin, koska hän näkee koulun todella merkityksellisenä niin hyvässä kuin pahassakin. Peruskoulu on ihan huippu juttu. Eeva-Mari haluaa, että meillä pysyy riittävän tasokas peruskoulu riippumatta aikuisten resursseista tai mistään muuttuvasta tekijästä lapsen elämässä. Hän toivoo, että koulussa kohdataan jokainen lapsi ja annetaan hänelle niin hyvä perusopetus, että hän oppii tuntemaan itsensä ja omat vahvuutensa. Lasten pitää saada jotain, millä lähteä peruskoulusta eteenpäin. Koulun arjessa on oltava niin paljon resurssia ja sen tyyppisiä elementtejä, että se toivottominkin tapaus, se vähiten itseään ymmärtävä lapsi tai perhe, saisi sieltä jotain, mistä jää pieni mieli siitä, että onhan minussakin jotain hyvää. Eeva-Mari toivoo, että peruskoulu, oppimisyhteisö ja erityisopetus on oppinut henkisestä kasvusta jo niin paljon, että koulupolku voisi olla monelle nuorelle ihana ja merkityksellinen. On hienoa, että peruskoulussa on kaikki. Siellä on mahdollisuus tukea lapsia yksilöllisesti.

Tunteiden tunnistaminen ja itsesäätelyn harjoitteleminen on tärkeää jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Lapset saavat keinoja pysyä itsensä äärellä ja oppia itsestään. Näin heille kehittyy itsensä tuntemusta ja arvostusta, jolloin he osaavat myös kohdella itseään paremmin, ymmärtää oman arvonsa ja haluta itselleen parasta.

Koululta odotetaan toisaalta oppilas- ja tutkimustiedon hyödyntämistä arjessa ja toisaalta henkilökunnan myötätuntoa hankalissakin tilanteissa. Myötätunto ja lähelle meneminen niissä tilanteessa, kun lapsi ei teekään niin kuin opettaja käskee, on aika uutta, mutta ihanaa. On hienoa, että tilanteisiin, joissa oppilas on heikoimmillaan; pelkää tai ei osaa, voi mennä myötätunnolla. Peruskoulu on kehittynyt valtavasti viime vuosien aikana ja esimerkiksi yhteisopettajuus mahdollistaa sensitiivisyyden erilaisissa tilanteissa. Aikuiset voivat jakaa havaintojaan ja oppilaat voivat paremmin valita kenen aikuisen kanssa hänen on paras työskennellä. Toiminallisuus auttaa monikanavaisesti oppilaita oppimaan itselle sopivimmalla tavalla. Uusi rakenne mahdollistaa opiskelun vaihtelevissa ryhmissä ja lisää valinnan mahdollisuutta. Eeva-Mari pitää muutosta todella hienona mahdollisuutena ja hän odottaa mielenkiinnolla, mitä kaikkea kokonaisuus tuo oppimiseen ja erityyppisten lasten huomioimiseen. Jos olisi mahdollista, hän haluaisi itsekin peruskouluun ja aikoo jatkossakin seurata läheltä peruskoulun kehitystä!

Kirjoittanut Heidi Zopf

Takaisin