Valtakunnallinen Kodin ja Koulun Päivä kannustaa aktiiviseen vuoropuheluun

20.09.2019

Opetuksesta ja koulusta käytävä aktiivisempaa vuoropuhelua kotien kanssa

Kodin ja koulun yhteistyö on kirjattu vahvasti opetussuunnitelman perusteisiin, mutta sen toteutuminen vaatii nykyistä aktiivisempaa dialogia ja kohtaamisia vanhempien ja koulun välillä.

Koulua koskeva julkinen keskustelu osoittaa, että opetussuunnitelmia ja pedagogisia tavoitteita on avattava ja koulun toimintakulttuuria on tehtävä tutummaksi vanhemmille, jotta he ymmärtävät, mihin käyttöön otetuilla opetussuunnitelmilla pyritään. Jos opetuksen tavoitteet ja menetelmät ovat vanhemmille vieraita, mielikuvat nykykoulusta vääristyvät ja kotien keinot tukea lasta koulunkäynnissä jäävät vähäisiksi.    

Opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Yhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. OPS edellyttää, että huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen, osallistua sen toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa.

Valtakunnallisen Kodin ja Koulun Päivän tarkoitus on nimenomaan edistää näitä tavoitteita ja tulokset ovat olleet toistuvasti kiitettäviä. Palautekyselyssä 2018 kouluja pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin tapahtuma heidän mielestään vastaa sille asetettuihin kansallisiin tavoitteisiin. Kouluarvosanoin onnistuminen sai keskiarvoksi 8,7. 

Kodin ja Koulun Päivä lisää yhteisöllisyyttä, verkostoitumista, yrittäjyyttä, osallistamista ja vuorovaikutusta; siis toteuttaa uuden OPS:n tavoitteita”, kirjoittaa eräs rehtori palautteessaan.

– Toimivan yhteistyön lähtökohtana on luottamus ja keskinäinen kunnioitus, joka syntyy vain siten, että olemme riittävän tuttuja toinen toisillemme, muistuttaa toiminnanjohtaja Ulla Siimes Vanhempainliitosta.

Vanhempien barometri 2018 osoittaa, että vanhemmilla olisi intoa olla nykyistä aktiivisemmin osallisina koulun toimintakulttuurissa ja kehittämisessä, jos koulu tarjoaisi siihen mahdollisuuden. Kodin ja Koulun Päivän taustaorganisaatiot haastavatkin koulut ideoimaan uudenlaisia tapoja kohdata vanhempia sekä vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja ymmärrystä.

– On ilo huomata että Kodin ja Koulun Päivä aidosti tarjoaa lapselle tärkeille aikuisille mahdollisuuden kohdata koulun arjessa. Kiitos kuuluu aktiivisille kouluille, päiväkodeille ja vanhempaintoimijoille, jotka käytännön tasolla toteuttavat Kodin ja Koulun Päivää, sanoo Hem och Skolanin toiminnanjohtaja Micaela Romantschuk.

Kodin ja Koulun Päivää on vietetty vuodesta 2011 alkaen. Päivään osallistuu vuosittain vajaa puolet maamme peruskouluista. Teemapäivässä on mukana myös päiväkoteja, esikouluja ja toisen asteen oppilaitoksia. Kodin ja Koulun Päivään ilmoittautuneet koulut löytyvät osoitteista www.kodinjakoulunpaiva.fi sekä www.hemochskola/dagen. Kodin ja Koulun Päivä sosiaalisessa mediassa: #kodinjakoulunpäivä ja #hemochskoladagen.Kodin ja Koulun Päivä 2_27.9.2019

Lisätietoja:
Suomen Vanhempainliitto, toiminnanjohtaja Ulla Siimes, 040 553 0981 tai viestinnän asiantuntija Leena Herlevi-Valtonen, 44 755 1369.
Förbundet Hem och Skola, toiminnanjohtaja Micaela Romantschuk, 050 336 2016 tai tiedottaja Maarit Westerén, 050 305 59 49.

Kodin ja Koulun Päivän taustaorganisaatiot: Opetushallitus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry, Suomen Kuntaliitto, Sivistystyönantajat, Förbundet Hem och Skola i Finland ja Suomen Vanhempainliitto. Päivää tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella.

Takaisin