#Uuttakoulua-hankkeen kirja on ilmestynyt

04.06.2020

#Uuttakoulua-hankkeen kaksikielinen kirja Tehdään yhdessä #Uuttakoulua/ Vi gör tillsammans en ny skola on ilmestynyt. Kirjaan on koottu artikkeleita hankkeen teemoista, havainnoista ja kehitystehtävistä. Artikkelin kirjoittajat ovat kaikki osallistuneet #Uuttakoulua-hankkeeseen asiantuntijoina puheenvuoroissa ja koulutuksissa, kehittäjinä kouluissa ja kunnissa tai kunnan virkamiehinä. Katsaus antaa hyvän kuvan siitä, kuinka paljon konkreettista kehittämistyötä vuoden aikana hankkeessa on saavutettu.

Teemoina kirjassa ovat yhdessä tekemisen merkitys yhteisölle, myönteinen ilmapiiri ja vuorovaikutus, oppimisen, arjen toimintakulttuurin ja pedagogisten käytäntöjen kehittäminen sekä kohtaaminen, kuunteleminen ja osallistaminen. Kirjan teemat ovat nousseet kouluissa ja kunnissa toteutetusta kehitystyöstä. Kehittämisen keskiössä ovat olleet palveluiden pääkäyttäjät: oppilaat, vanhemmat ja opettajat. Heillä on itsellään ollut aktiivinen rooli kehitystyössä, heidän toiveensa, ajatuksensa ja ideansa ovat olleet kehitystyön ytimessä.

Tehdään yhdessä #Uuttakoulua/ Vi gör tillsammans en ny skola -kirjan tavoitteena on paitsi jakaa kehittämistöiden ja hankkeen keskeisten teemojen antia myös kannustaa ja innostaa kehittymään ja kehittämään maailman parasta koulua!

Kirja on luettavissa myös sähköisenä https://ejulkaisu.grano.fi/grano/tehdaanyhdessauuttakoulua

Painettu kirja on toimitettu hankkeen koulutuspolkuihin osallistuneille sekä hankekuntien kouluille. Kirjaa jaetaan myös #Uuttakoulua-hankkeen syksyn 2020 tilaisuuksissa.

Takaisin