Tutkimus Etäopetuksen onnistumisia ja oivalluksia

07.06.2020

Poikkeustilan aiheuttama äkillinen siirtyminen etäopetukseen edellytti uudenlaisen koulunkäynnin omaksumista nopealla tempolla. Tilanne haastoi oppilaat, vanhemmat, opettajat, rehtorit ja oppilashuoltohenkilöstön etsimään toimivia ratkaisuja oppimisen ja hyvinvoinnin mahdollistamiseksi.

#Uuttakoulua-hankkeen kunnat ovat osana hankkeen verkostotoimintaa halunneet selvittää millaisia onnistumisia ja oivalluksia etäopetusjakso on synnyttänyt. Tavoitteena on tulla syntyneestä osaamisesta tietoiseksi ja hyödyntää sitä jatkossakin. Aiheesta päätettiin tilata tutkimus kahden yliopiston konsortiona. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus (HEA) ja Tampereen yliopiston Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä (REAL) sekä Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimusryhmä (NEDIS) valmistelivat molemmilla kotimaisilla kielillä sähköisen kyselyn 4.-10. -luokkien oppilaille, perusopetuksen oppilaiden huoltajille, opettajille, rehtoreille sekä oppilashuoltohenkilöstölle.

Vaikka loppukevät oli kiireistä aikaa ja poikkeusjärjestelyt vaikeuttivat edelleen kouluarkea, tutkimus toteutettiin toukokuun aikana, kun kokemus oli vielä tuoreessa muistissa. Osallistuminen tutkimukseen oli erittäin tärkeää ja vastauksia tuli monipuolisesti. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa ensi lukuvuoteen varautumista varten ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kaikkien koulussa työskentelevien koulutusta kehitettäessä.

Meneillään on monia aineistonkeruita liittyen poikkeusajan koulunkäyntiin ja etäopiskeluun (mm. KARVI). Myös #Uuttakoulua-hankkeen aineistonkeruupaketti tulee laajenemaan valtakunnalliseksi eli saamme samoihin kysymyksiin liittyen tietoa kattavasti kautta maan. Tutkimus valmistuessaan antaa #Uuttakoulua-kunnille kiinnostavaa peilauspintaa, koska nyt toteutettavan tutkimuksen tulokset tulevat hankekunnille myös kuntakohtaisesti.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa etäopetuksessa toimivista, oppimista ja hyvinvointia edistävistä käytännöistä tulevaisuutta ajatellen. Ensitulokset saadaan elokuussa 2020. Tulokset kattavammin esittävä kooste valmistuu syyskuussa 2020.

Takaisin